10 Best Russian Female Footballers of All Time

10. Anastasia Akimova

9. Nadezhda Smirnova

8. Yulia Grichenko

7. Nadezhda Karpova

6. Maria Galay

5. Alena Andreeva

4. Ekaterina Sochneva

3. Elena Morozova

2. Margarita Chernomyrdina

1. Elena Danilova