10 places in India that are below 25°C right now

10. Srinagar, Jammu and Kashmir

9. Sonamarg, Jammu & Kashmir

8. Sangla, Himachal Pradesh

7. Pahalgam, Jammu & Kashmir

6. Kodaikanal, Tamil Nadu

5. Hemis, Ladakh

4. Gangtok, Sikkim

3. Dharamshala, Himachal Pradesh

2. Coonoor, Tamil Nadu

1. Auli, Uttarakhand